Pahami Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah

Pahami Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah

Arti Ahlussunnah yakni penganut Sunnah Nabi dan erti wal Jamaah yakni penganut i’tiqad sebagai i’tiqad Jamaah sahabat-sahabat Nabi. I’tiqad Nabi dan sejumlah sahabat udah lama termaktub dalam Al Quran dan dalam Sunnah Rasul secara terpisah-pisah, belum tersusun secara rapi dan teratur, selanjutnya dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh ulama Usuluddin yg besar iaitu, Syeikh Abu Hasan ‘Ali al Asy’ari (260-324H) selanjutnya orang menamakan kelompok pegangan ahlussunnah wal Jamaah sebagai Asya’irah. Di dalam kitab “Ihtihaf Sadatul Muttaqin” karangan Imam Muhammad bin Muhammad al Husni az Zabidi, iaitu kitab syarah dari kitab “Ihya Ulumuddin” karangan Imam Ghazali yg punya tujuan ; “Apabila disebut para Ahlussunnah wal Jamaah, selepas itu maksudnya yakni golongan yg mengikut fahaman Asyari dan fahaman Abu Mansur al Maturidi. ” Abu Mansur al Maturidi pula yakni seorang ulama Usuluddin juga, yg fahamannya dan i’tiqadnya samadengan Abu Hasan al Asy’ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi Samarqand, di Asia Tengah pada tahun 333H. Tersebut dalam kitab Thabrani bersabda Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassallam yg punya tujuan : “Demi Tuhan yg memgang jiwa Muhammad ditanganNya, dapat berfirqah umatKu jumlah 73 golongan, yg satu masuk syurga dan yg lain masuk neraka. ” Menanyakan sebagian sahabat : “ Siapakah golongan yg bukan masuk neraka itu ya Rasulullah? ” Nabi menjawab : “Ahlussunnah wal Jamaah” (Hadith Riwayat Imam Thabrani) Setelah dikaji oleh sebagian ulama Usuluddin, pembahagian 73 itu yakni seperti berikut secara ijma’ : 1. Syiah 22 aliran 2. Khawarij 20 aliran 3. Muktazilah 20 aliran 4. Murjiah 5 aliran 5. Najariah 3 aliran 6. Jabariah 1 aliran 7. Musyabihah 1 aliran 8. Ahlussunnah wal Jamaah 1 aliran. Disaat mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali dikira 1 dalam golongan ahlussunnah wal Jamaah kerana mereka hanya berbeza pendapat dalam hal furu’ (cabang) bukan hanya dalam hal usul (pokok) kerana 4 mazhab fiqh ini masih berbumbungkan pegangan aqidah yg sama..

Akidah Ahlussunnah Waljamaah

Ringkasan I’tiqad Ahlusunnah wal Jamaah.

1. Iman yakni mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Iman yg sempurna yakni mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan melakukan dengan anggota.Baca Juga:Resep Cara Membuat Pepes Ikan

2. Tuhan itu ada nama iaitu Allah. Dan ada 99 nama Allah.

3. Tuhan mempunyai pembawaan amat banyak, yg boleh diartikan dengan perkataan : Pembawaan Jalal (kebesaran), Jamal (keindahan) dan Kamal (kesempurnaan).

4. Pembawaan yg mesti didapati oleh mukmin yg baligh berakal yakni 20 pembawaan ; 20 pembawaan yg mesti ada buat Nya dan yg kemungkinannya kecil ada padaNya dan satu lagi pembawaan yang penting ada bagiNya. (Wujud, Qadim, Baqa’, Mukhalafatuhu lil hawaditsi, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaniyah, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, Kalam, Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu Alamin, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami’an, Kaunuhu Bashiran, Kaunuhu Mutakalliman). Lawan buat pembawaan ini yakni pembawaan kemungkinannya kecil bagi Allah Taala.

5. Pembawaan yang penting buat Allah cuman satu, iaitu : Dia boleh memperbuat dan boleh pula pula tiada memperbuat.

6. Perlu mengakui bahawa sejumlah Malaikat itu ada. Mereka banyak akan tetapi yg mesti di percayai secara detil cuman 10 orang sebagai yg udah disebut nama-namanya dan perkerjaannya masing-masing.

7. Perlu mempercayai terdapatnya kitab-kitab suci yg diturunkan Allah terhadap Rasul-rasulNya buat disampaikan kepadanya kaumnya. Wahyu yg diturunkan terhadap sejumlah nabi dan rasulnya terbahagi terhadap dua iaitu suhuf (lembaran-lembaran) dan kitab yg besar. Sesetengah ulama Usuludin beranggapan suhuf itu ada 100 ada sebahagiannya pula beranggapan jumlahnya 110. Pada kala bilangan kitab pula ada 4 iaitu Kitab Taurat (Nabi Musa alaihissalam), Kitab Zabur (Nabi Daud alaihissalam), Kitab Injil (Nabi Isa alaihissalam) dan Kitab Al Quran (Nabi Muhammad Salallahu Alalihi Wassallam).

8. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah mengakui semua sejumlah Rasul yg diutuskan terhadap manusia. Sejumlah nabi jumlahnya yakni 124000 orang manakala sejumlah Rasul bilangannya 313 orang, Meskipunbagaimanapun, ini bilangan yg dibincangkan oleh sejumlah ulama. Bilangan mereka yg sebenar hanya Allah yg mengetahui. Yg mesti didapati cuman 25 Rasul sahaja. Beza segenap nabi dan Rasul yakni, sejumlah nabi ini diwahyukan oleh Allah tetapi tidak diperintahkan buat memberikan terhadap manusia pada kala sejumlah rasul pula diwahyukan dan diperintahkan buat menyampaikan terhadap manusia. Seorang Nabi tiada pastinya Rasul, Dan Seorang Rasul pastilah seorang Nabi.

9. Tiap tiap orang Islam mesti mengakui hari akhirat. Permulaan akhirat buat setiap manusia yakni selepas mati. Ini bermakna, mesti buat semua mukallaf bahawa mati, soal mungkar nakir, kiamat, tiupan sangkakala, padang masyhar, timbangan mizan, titian sirat, syurga neraka dan apa-apa yg bersangkutan merupakan benar.

10. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui bahawa Qadha dan Qadar iaitu takdir (baik dan tidak baik) datangnya dari Allah dan ia ada sejak mulai azali lagi. Yg ada buat manusia hanya kasab, ikhtiar, dan usaha. Kita hendaknya buat mengupayakan.

11. Tuhan bersama-sama nama-Nya dan sifat-Nya semuanya qadim (sedia ada), kerana nama dan pembawaan itu berdiri pada Dzat yg qadim. Selepas itu kerana itu sekalian pembawaan Tuhan merupakan Qadim, tdk ada permulaan.

12. Al Quran al Karim merupakan Kalam Allah yg Qadim. Bukanlah makhluk

13. Rizki setiap manusia udah ditakdirkan secara azali. Tiada makin tambah dan tiada berkurang. Akan tetapi manusia diperintah mencari, bukan hanya duduk menunggu.

14. Ajal setiap manusia udah ada jangkanya oleh Tuhan, tiada cepat dan tiada lambat walaupun cuman sesaat. 15. Anak-anak orang kafir, kalau mati kecil masuk syurga.

16. Doa orang mukmin memberi kegunaan buat dirinya dan buat orang yg didoakannya.

17. Pahala sedekah, wakaf, dan pahala bacaan (tahlil, selawat, bacaan Quran) boleh dihadiahkan kepada yg udah mati dan sampai terhadap mereka apabila dimintakan kepada Allah buat menyampaikannya.

18. Ziarah simpan, teristimewa kubur ibubapa, sejumlah Ulama, sejumlah wali, dan sejumlah syuhada, apatah lagi kubur Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassallam dan sejumlah sahabat baginda merupakan sunat hukumnya, diberi pahala kalau dilakukan.

19. Berdoa kepada Allah secara langsung atau berdoa kepada Allah dengan wasilah (bertawasul) adalah sunat hukumnya, diberi pahala apabila diselesaikan.

20. Masjid di seluruh dunia sama darjatnya kecuali 3 buah masjid iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis.

21. Seluruh manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam, Adam berasal dari tanah. Iblis dan jin dijadikan oleh Tuhan dari api, disaat para malaikat pula dijadikan dari cahaya.

22. Bumi dan langit ada. Siapa yg mengatakan langit tidak ada maka dia terkeluar dari linkungan golongan Ahlussunah wal Jamaah.

23. Nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat oleh manusia, tetapi mesti seperti yg telah ditetapkan Tuhan dalam Quran dan hadith-hadith Nabi yg sahih.

 24. Tiada mentakwilkan ayat mutasyabihat seperti Allah bertangan, bertubuh, duduk dengan takwilan zahir akan tetapi mentakwilkan dengan takwilan yg majazi mengikut pembawaan yg layak atas diri Allah seperti “Tuhan bertangan” maksudnya “Tuhan berkuasa” atau “Tuhan duduk di atas Arasy” maksudnya “Tuhan menguasai Arasy”, selanjutnya diserahkanlah kepada Allah apakah maksud sebenar ayat-ayat tersebut .

25. Bangkit sesudah mati hanya satu kali. Manusia pada awalannya tdk ada, selanjutnya lahir ke dunia, selanjutnya mati, sesudah bangkit (hidup) kembali berkumpul di Padang Masyhar. Maksudnya, selepas manusia mati, tiada hidup lagi menyerupai binatang atau apa sahaja.

26. Pahala yang diberikan Tuhan terhadap orang yg salah bukan kerana Tuhan terpaksa memberikan dan bukan pula kewajipan buat membalas jasa orang itu. Begitu pula hukuman buat orang yg durhaka tidaklah Tuhan terpaksa menghukumNya atau kewajipan Tuhan buat menghukumnya. Tuhan memberi pahala kepada manusia kerana Kurnia-Nya dan menghukum dengan Keadilan-Nya.

27. Allah mampu di lihat oleh penduduk syurga dengan mata kepala, bukan hanya dengan matahati sahaja. Akan tetapi ia bukanlah bermaksud Allah tempatnya di syurga.

28. Pada waktu di dunia tiada ada manusia yang dapat melihat Tuhan kecuali Nabi Muhammad Salalllahu Alaihi Wassalam dikala baginda di mi’rajkan.

29. Mengutus sejumlah rasul yakni satu kurnia Tuhan kepada hamba-Nya, buat menunjuk jalan yg lurus. Bukan kewajipan buat Allah untuk mengutus sejumlah rasul itu.

30. Perlu diketahui dan di percayai oleh seluruh umat Islam bahawa Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam itu lahir di Kota Mekkah. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, lalau diturunkan ayat al Quran secara berturut-turut selama 23 tahun. Baginda wafat pada usia 63 tahun dan makam perkuburan baginda ada di Masjid Nabawi, Madinah.

31. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam merupakan manusia seperti kita, bukan Malaikat. Beliau makan, minum, tidur, kahwin, mempunyai keluarga seperti manusia biasa. Akan tetapi, kemanusiaan beliau luarbiasa samaada jasmani mahupun rohani kerana beliau manusia yang dapat menanggung wahyu Ilahi yg mana andaikan diturunkan pada gunung/bukit, bakal akan hancur lebur. Bagai yg mudah yakni, manusia lain ibarat batu kerikil akan tetapi beliau bagaikan batu permata akik. Beliau merupakan “Saidul khalaik”, makhluk Tuhan yg paling mulia dibandingkan dengan yg lain.

32. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam diutuskan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada beberapa kelompok bangsa atau negeri.

33. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam mi’raj ke langit melalui Baitul Maqdis pada 27 Rejab dan kembali waktu malam itu juga dengan membawa perintah solat fardu 5 waktu secara pelihara yakni dengan roh dan jasad. 34. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam memberi syafaat di akhirat kepada seluruh manusia.

35. Sehabis Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam wafat, sesudah itu pengganti baginda yg sah yakni Sayidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Sayidina Umar Bin khatab sebagai khalifah ke dua, Sayidina Uthman sebagai khalifah yg ketiga dan Sayidina Ali sebagai khalifah yg keempat, Radiyallahu anhum. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin.

36. Perlu mempercayai bahawa yg paling mulia di antara makhluk Tuhan yakni Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, seterusnya Rasul-rasul lain, selanjutnya sejumlah nabi, selanjutnya sejumlah Malaikat, selanjutnya barulah manusia yg lain.

37. Perlu mempercayai bahawa sahabat yg paling mulia yakni Sayidina Abu Bakar, selanjutnya Sayidina Umar, selanjutnya Sayidna Uthman selanjutnya Sayidina Ali dan selanjutnya sejumlah sahabat yg sepuluh yg udah dijanjikan syurga, Radiyallahu anhum.

38. Dalam urusan pertikaian dan peperangan Jamal dan Siffin, golongan Ahlussunnah wal Jamaah hendaknya melihat kepada positif dan tiada banyak membicarakannya kerana ia adalah ijtihad masing-masing. Apabila ijtihad mereka benar di sisi Allah, dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala.

39. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahawa semua keluarga Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam teristimewa Siti Aisyah Ummul Mukminin yg dituduh menjadikan membuat kesalahan adalah bersih dari noda. Ia merupakan fitnah cuman dan udah dinyatakan dalam Al Quran Surah Nur ayat 11)

40. Kerasulan seorang Rasul merupakan kurnia dari Tuhan. Pangkat itu tiada dapat diusahakan, umpamanya dengan bertapa, masuk sekolah dan seterusnya.Lihat juga:Tips meluruskan rambut tanpa ada di rebonding

41. Sejumlah rasul Allah dikurniakan mukjizat, ialah perkara yg luarbiasa daripada tradisi manusia seperti Nabi Ibrahim tak terbakar oleh api, Nabi Isa menghidupkan orang yg udah mati, Nabi musa dengan tongkatnya yg boleh bertukar menjadi ular pada kala Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam dengan Kitab Suci al Quran yg tiada mampu ditiru oleh segenap cerdik pandai atau cendekiawan, bulan dibelah dua, matahari berhenti bergerak dan sebagainya.

42. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya keramat. Ia merupakan perkara ganjil/luarbiasa yg berlaku terhadap sejumlah wali, sejumlah ulama dan segenap solihin. Umpamanya datangnya makanan dengan sendiri kepada Siti Maryam, ashabul kahfi (ahli gua) yg tidur selama 309 tahun tanpa rosak tubuh badan mereka.

43. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam adalah penutup segala kenabian. Tdk ada nabi lagi selepas beliau, Sesiapa yg mengaku dirinya nabi selepas Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, kemudian orang itu merupakan pendusta dan perlu dilawan.

44. Perlu percaya adanya Arasy, iaitu satu makhluk Tuhan yg dicipta dari Nur, terletak ditempat yg tinggi dan mulia, yg mana tiada didapati hakikatnya dan kebesarannya. Hanya Allah Subhanahu wata’ala yg memahami.

45. Perlu mempercayai adanya “kursi Tuhan”, iaitu suatu benda makhluk Tuhan yg berdekatan dan berhubung dengan Arasy. Hakikat keadaannya diserahkan kepada Allah. Yg perlu buat kita yakni percaya wujudnya.

46. Perlu percaya adanya Kalam, iaitu suatu benda yg dijadikan Tuhan buat menulis sesuatu yg dapat berlangsung di Lauh Mahfuz. Segala yg berlangsung di dunia udah terdaftar di lauh mahfuz lebih dahulu.

47. Syurga dan neraka bersama-sama penduduknya akan kekal selama-lamanya, tiada akan habis. Keduanya kekal agar yg berbuat baik merasakan selama-lamanya nikmat kelakuannya dan yg berdosa merasakan selama-lamanya dengan kelakuannya kecuali mukmin.

48. Dosa itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, terbahagi kepada dua iaitu dosa besar dan kecil. Dosa besar yakni syirik, membunuh manusia dengan tdk ada hak, makan riba, lari dari medan perang, berbuat sihir, derhaka terhadap ibubapa, berzina, meliwat, berdusta terhadap nabi dan seterusnya. Apabila dosa besar tiada dilakukan sesudah itu dosa kecil akan diampunkan oleh Tuhan. Dosa besar hanya terhapus dengan taubat nasuha kepada Allah.Baca juga:Inilah 6 Bukti Yang Perlu Anda Ketahui Bahwa Al-Qur’an Bukanlah Buatan Manusia
Kemuliaan Sayidina Ali radiyallahua anhu menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. (Bahagian 1) Seperti yg dinyatakan dalam bahagian yg ke-4, kemuliaan Sayidina Ali radiyallahu anhu adalah yg ke-4 selepas Sayidina Abu Bakar, Sayidina Umar dan Sayidina Uthman radiyallahu anhum. Yg kita hendak bincangkan di sini ialah kemuliaan Sayidina Ali radiyallahu anhu sebagai ahli keluarga (ahlul bait) Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam. Sayidna Ali radiyallahu anhu adalah sepupu baginda yakni anak kepada pakcik baginda yg bernama Abu Talib yg mana kita sudah sedia maklum pakcik beliau inilah yg bertanggungjawab menjaga Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam semenjak kewafatan datuknya Abdul Mutallib. Jadi, Sayidina Ali ini membesar bersama Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam. Cuma beza umurnya sangat jauh jaraknya yg mana Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam pada waktu diangkat menjadi Rasul (40 Tahun), umur Sayidina Ali lebih kurang dalam 10 tahun menurut majoriti ahli sejarah Islam. Adakah dengan memuliakan Sayidina Ali dikira sebagai Syiah? Pertama, kita pelajari dahulu apa itu Syiah dan bagaimana fahaman ini muncul. Syiah dari segi lughah (bahasa) maksudnya ‘pengikut’ dan ‘Syiah Ali” bermaksud ‘Pengikut Ali”. Fahaman ini diasaskan oleh seorang pendeta Yahudi dari Yaman yg bernama Abdullah bin Saba’. Dia datang ke Madinah setelah masuk Islam waktu akhir-akhir pemerintahan Khalifah Sayidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu dan kebetulan tidak mendapat penghargaan atau penghormatan daripada Khalifah Sayidina Uthman radiyallahu anhu dan orang yg terkemuka di Madinah seperti yg diharapkan. Dia menyangka pada mulanya, apabila dia datang ke Madinah pasti akan disambut dengan kebesaran sebab dia adalah pendeta besar Yahudi Yaman yg masuk Islam. Sebahagian ahli sejarah pula mengatakan, bahawa masuknya Abdullah bin Saba’ ini ke dalam Islam merupakan sebetulnya buat memporak perandakan Islam dari dalam kerana Islam susah ditumbangkan seandainya dilawan dari luar.Dialah orang yg bertanggungjawab membentuk gerakan anti Sayidina Uthman dan berusaha buat menjatuhkannya.Syiah ini berlebih-lebihan mengagungkan Sayidina Ali biar Sayidina Uthman, Sayidina Umar dan Sayidina Abu Bakar diliat rendah oleh masyarakat pada waktu itu sehingga mereka sanggup mereka-reka hadith palsu seperti hadith yg masyhur di golongan mereka yg disebut sebagai ‘Hadith Ghadir Khum’. Hadith ini palsu di sisi Ahlusunnah wal Jamaah kerana langsung tidak disebut dalam kitab-kitab hadith seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan seterusnya walhal para sahabat yg turut serta dalam Haji Wada’ bersama Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam waktu itu yaitu 114000 orang. Kenapa hadith ini bukan diketahui oleh para sahabat yg ramai itu? Sayidina Ali bukan Syiah dan bukan Imam golongan Syiah Dalilnya : Sayidina Ali radiyallahu anhu dan Siti Fatimah radiyallahu anha, ikut baiah iaitu mangangkat Sayidina Abu Bakar menjadi khalifah walaupun terlambat sedikit. Mereka juga membaiah sayidina Umar dan Sayidina Uthman walaupun Sayidina Ali termasuk dalam calon khalifah yg ketiga. Jika ‘Hadith Ghadir Khum’ itu benar, maka sudah tentu Sayidina Ali tidak membaiah mereka kerana ia adalah wasiat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam menurut pegangan Syiah.

Share:

Berita Lainnya